Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych podanych w formularzu umożliwiającym pobranie poradnika jest VULCAN sp. z o.o. z siedzibą przy Wołowskiej 6, 51-116 Wrocław (dalej: Administrator).
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. obsługi procesu przygotowania i udostępnienia indywidualnej kopii poradnika - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2. przesyłania informacji i/lub ofert handlowych Administratora na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej w tym przesyłanie newsletterów - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  3. promocji działalność podmiotów współpracujących z Administratorem w szczególności w celu organizacji promocji, konkursów i realizacji innych narzędzi marketingowych - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  4. badania satysfakcji klientów z jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia z produktów i usług, w tym uzyskiwania opinii rynku, informacji jakościowych, prowadzenia badań rynkowych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  5. realizacji działań marketingowych dotyczących produktów i usług własnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  6. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • Administrator danych informuje, że Państwa dane będą przekazywane do następujących kategorii odbiorców: podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi IT i programistyczne, marketingowe.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w szczególności w celach marketingowych, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 • Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, dotyczących osoby której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Administrator informuje o przysługującym prawie cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z usługi, w szczególności pobrania poradnika.
 • Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.
 • Informujemy, że Państwa dane nie będą przesyłane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • Informujemy, że Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Mają Państwo prawo kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: iod@vulcan.edu.pl
 • Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: iod@vulcan.edu.pl., telefonicznie pod nr 71 757 29 29 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.